Pelan Pemasaran

Pelan Pemasaran (Pencapaian)

a. Untung Segera ~ 10% - 30%
b. Bonus Prestasi ~ 5% - 25%
c. Bonus Kepimpinan ~ 30% - 45%
d. Bonus Generasi (8 Generasi) ~ 18%
e. Tabung Kereta ~ 3%
f. Tabung Rumah ~ 6%
g. Kongsi Jualan Syarikat (KJS) ~ 3%
h. Bonus Tajaan Stokis Bertauliah ~ 3%
i. Bonus Khas Stokis Bertauliah ~ 8%
j. Insentif Umrah
k. Insentif Rakaniaga Cemerlang


KUMULATIF ~ Semua pembelian ahli serta ahli di dalam kumpulannya akan dikumpulkan dari bulan ke bulan untuk tujuan menentukan peratus dan pangkat yg bakal dicapai,bagi tujuan pengiraan bonus.

PANGKAT ~ Pangkat yang diperolehi adalah tetap dan tidak akan turun.

TANPA HAD MASA ~ Seseorang ahli tidak diberi tempoh tertentu untuk mencapai sesuatu pangkat. Pangkat dan peratus yang hendak dicapai adalah terpulang kepada usaha ahli itu sendiri.

BONUS GENERASI ~ Ahli-ahli yang berpangkat PENYELIA PRM ke atas adalah layak untuk menerima bonus ini dengan syarat mempunyai ahli-ahli dibawahnya yang mencapai pangkat PENYELIA PRM atau ke atas. Jumlah nilai mata dikira secara berkumpulan daripada kumpulan ahli-ahli berpangkat PENYELIA PRM ke atas. Sekiranya ahli tajaan tidak mengekalkan jualan,maka generasi bawahnya akan dinaikkan ke satu aras.

OVER RIDING BERKUMPULAN ~ Adalah merupakan suatu peratus di mana peratus pencapaian penaja lebih besar daripada peratus ahli-ahli tajaannya.

UNTUNG ASAS ~ Untung asas yang ditawarkan adalah di antara 10% - 30% bergantung kepada produk

BONUS PENAJA STOKIS ~ Syarat Kelayakan = Jualan Peribadi 100PV
~ Diberikan sebanyak 3% kepada mana-mana ahli yang berjaya menaja mana-mana STOKIS Bertauliah

BONUS KHAS STOKIS ~ Diberikan kepada Stokis Bertauliah di atas belian mereka berdasarkan kepada Borang Pesanan Invois yang tiba di Ibu Pejabat. Syarat kelayakan ialah jualan peribadi sebanyak 100PV

BONUS PRESTASI ~ Syarat kelayakan ialah 100PV belian peribadi. Maksimum peratus yang diperuntukkan ialah sebanyak 25%. Ahli-ahli yang mencapai kumulatif belian 5000PV akan menerima peratus sebanyak 25% dan akan diberi pangkat pertama sebagai Penyelia PRM. Pangkat dan peratus tersebut tidak akan turun selagi ahli tersebut tidak melanggar undang-undang dan peraturan syarikat. Bonus prestasi berdasarkan kumulatid jualan ~

100 - 499PV ~ 5%
500 - 999PV ~ 10%
1000-2999PV ~ 15%
3000-4999PV ~ 20%
5000PV ++ ~ 25%

INSENTIF RAKANIAGA CEMERLANG ~ Diberi kepada rakaniaga PRM yang berjaya melantik 2 PENYELIA dalam generasi pertama.

INSENTIF UMRAH ~ Diberikan kepada PENGURUS (PGS) PRM yang mempunyai 6 PENYELIA daripada generasi pertama. Insentif tidak boleh ditukar dengan hadiah lain dan wang tunai atau dipindah milik.

TABUNG KERETA (3%) ~ Diberi kepada ahli-ahli berpangkat PENASIHAT (PST) dan PERUNDING (PRG) PRM GV sahaja. Tabung kereta diberikan sekiranya pangkat mereka tidak sama dengan ahli-ahli di bawah mereka. Sekiranya sama pangkat,mereka hanya layak untuk mendapat Tabung Rumah sahaja.

TABUNG RUMAH (6%) ~ Diberi kepada ahli-ahli berpangkat PERUNDING (PRG) dan PENASIHAT (PST) PRM GV yang mempunyai ahli-ahli berpangkat sama atau lebih tinggi.

KONGSI JUALAN SYARIKAT ~ DIberi kepada semua ahli-ahli berpangkat PENASIHAT (PST) sahaja. Jualan kumpulan mestilah mencapai sekurang-kurangnya 3000PV dari setiap kumpulan PENASIHAT (PST) PRMGV pada generasi pertama setiap bulan.


SENARAI PANGKAT & BONUS

PENYELIA (PLA)~ 25% - jualan kumulatif sebanyak 5000PV

PENGURUS (PRS) ~ 30% - mempunyai 4 Penyelia (PLA) dalam kumpulan

INSENTIF UMRAH - mempunyai 6 Penyelia (PLA) dalam kumpulan

PENGARAH (PGH) ~ 35% - mempunyai 8 Penyelia (PLA) dalam kumpulan

PERUNDING (PRG) ~ 40% - mempunyai 12 Penyelia (PLA) dalam kumpulan

PENASIHAT (PST) ~ 45% - mempunyai 16 Penyelia (PLA) dalam kumpulan